หุ้นไทย : คุณรู้จักกับ SET50 และ SET100 กันมากน้อยเพียงใด
May 11, 2020

หุ้นไทย

หุ้นไทย : คุณรู้จักกับ SET50 และ SET100 กันมากน้อยเพียงใด สิ่งสำคัญที่คนเล่นหุ้นทุกคนควรทำความรู้จักก่อนเริ่มมีการซื้อหุ้นนั่นก็คือ “ดัชนี”หรือ “Index” ซึ่งก็มีด้วยกันหลายดัชนี…วันนี้เรามาเรียนรู้คำว่า “ดัชนี” หรือ “Index” เพื่อเป็นการเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มเล่นหุ้นกัน ค่าดัชนี คือ ค่าการคำนวณทางสถิติเพื่อให้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราทำการวิเคราะห์ ดังนั้น ค่าดัชนีราคาหุ้น หรือ SET Index นั่นก็คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ (ไม่นับรวมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP นานเกิน 1 ปี) โดยทั่วไปเรามักใช้ดัชนีราคา SET50 และ SET100 ในการวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี เนื่องจากดัชนีราคา SET50 และ SET100 ได้ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 และ 100 อันดับแรก ซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อดัชนี SET อยู่ไม่น้อย จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2007 – ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าดัชนีราคา SET SET50 SET100…

Read more