หุ้นนิเคอิ : Nikkei Indexes "Premium Data Package" การให้บริการอีเมลและข้อมูลเพื่อการจัดการหุ้น
May 9, 2020

หุ้นนิเคอิ

หุ้นนิเคอิ : Nikkei Indexes “Premium Data Package” การให้บริการอีเมลและข้อมูลเพื่อการจัดการหุ้น

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการจัดการทรัพย์สินโดยใช้ดัชนี Nikkei เช่น Nikkei 225 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนในหุ้น ในราคาที่เหมาะสม บริการนี้ประกอบไปด้วย

  • ได้รับข่าวสารที่สำคัญได้อย่างทันท่วงทีได้ทางอีเมล
  • เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ที่แม่นยำในทุกวัน
  • เพื่อการประเมินผลงานด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน

Nikkei 225 คือ ดัชนีที่ถูกคำรวณรายวันจาก 225 บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลากหลักทรัพย์โตเกียวโดยหนังสือพิมพ์นิเคอิตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน

INNikkei Domestic & Global Exposure 50 พร้อมข้อมูล Nikkei 225 EDP ด้วย

เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2019 นิเคอิได้เริ่มขยาย “แพ็คเกจข้อมูลระดับพรีเมียม” (PDP) ด้วยดัชนีใหม่ 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี Nikkei 225 Domestic Exposure 50 และดัชนี Nikkei Global Exposure 50 Nikkei และได้มีการจัดการดำเนินการจัดกลุ่มบริษัทที่แบ่งแยกเป็นส่วนประกอบของ Nikkei 225 ออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกพึ่งพาอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก และอีกกลุ่มหนึ่งประเมินถึงความต้องการทั่วโลกมากขึ้น เพื่อที่จะเป็นการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น สำหรับทั้งสองกลุ่มที่ได้ทำการจัดแยกหมวดหมู่เอาไว้แล้ว ไฟล์ข้อมูลสำหรับดัชนีทั้งสอง เช่น ข้อมูลคอมโพเนนต์และการประกาศขั้นสูง ฯลฯ ถูกเพิ่มใน “เวอร์ชั่น Nikkei 225” นอกจากนี้นิเคอิยังได้เพิ่มจำนวนที่ข้อมูลที่สำคัญย้อนหลังของ Nikkei 225 Estimated Dividend Point Index ซึ่งมีการเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2019 และข้อมูลย้อนหลังของ EDP มีข้อมูลให้ตั้งแต่ต้นปี 1998 เช่นเดียวกันกับ Nikkei 225 Dividend Point Index

หุ้นนิเคอิ : Nikkei Indexes "Premium Data Package" การให้บริการอีเมลและข้อมูลเพื่อการจัดการหุ้น

ข่าวสารที่สำคัญทางอีเมล

                เป็นบริการหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญอย่างทันท่วงที บริการอีเมลสำหรับส่งข่าวสำคัญและมีประโยชน์ที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์ “ดัชนี Nikkei” เช่น การประกาศ “การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ Nikkei 225” หรือ “รายงานรายเดือนของดัชนี Nikkei” หลังจากที่เผยแพร่ออกไป

ดัชนีข้อมูลและส่วนประกอบของข้อมูล

            มีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสามารถจำลองดัชนี Nikkei เช่น ตัวหารหรือมูลค่าตลาดขั้นพื้นฐานของแต่ละดัชนี ราคาและน้ำหนักส่วนประกอบในทุกวันและข้อมูลย้อนหลังไป 2 ปี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อคำนวณดัชนีในวันถัดไปอีกด้วย

ข้อมูลการประกาศขั้นสูง

                ดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในข้อมูลดัชนีด้วยข้อมูลไฟล์ csv ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบที่มีการวางแผนไว้และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ตราเอาไว้เท่านั้น แต่ยังได้รวมถึงการดำเนินการขององค์กรที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในค่าดัชนี

ข้อมูลวิเคราะห์จากอดีต

            มีข้อมูลในการรองรับการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว เช่น เปรียบเทียบร่วมกับดัชนีอื่นๆ ในบริการนี้รวมค่าดัชนีรายวันของดัชนี Nikkei ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รวมไปถึงการคำนวณย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 1970 สำหรับ Nikkei 225)

ข้อมูลในระหว่างวัน

            มีข้อมูล tickdata ในดัชนีอ้างอิงซึ่งมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า ชุดข้อมูลนี้ยังรองรับการวิเคราะห์ความผันผวนระหว่างวันที่ให้ข้อมูลรายละเอียดมากกว่าราคาสูงและต่ำรายวัน

ข้อมูลเงินปันผลและผลประกอบการ

ให้ข้อมูลเงินปันผลและผลประกอบการโดยละเอียดที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีผลตอบแทนรวมและดัชนีเงินปันผล เช่น วันที่จ่ายเงินปันผลหรือเงินปันผลที่คาดหวังไว้และค่าคงที่ของส่วนประกอบ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลขององค์ประกอบ Nikkei 225 มีให้ด้วยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา